Guvernul României

Hotărârea nr. 1851/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu bunurile din dotare, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Art. 2. -

Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.851.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din
administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat" în domeniul public al municipiului București și
în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristici tehnice
Municipiul București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Municipiul București, în administrarea Consiliului General al Municipiului București Imobil compus din:
1. construcție, având suprafața de 7.691 m2
2. teren în suprafață de 897,93 m2
Număr de inventar atribuit de Ministerul Finanțelor Publice: 120.672 Codul de clasificare: 8.29.06

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...