Guvernul României

Hotărârea nr. 1847/2005 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.816/2004

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 2006 până la 17 mai 2007, fiind abrogat prin Hotărâre 410/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.816/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 5 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 se abrogă.

2. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

(3) Numărul maxim de posturi este de 110, exclusiv președintele, vicepreședintele și cei 3 reglementatori."

3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Departamentele din cadrul ANRE asigură elaborarea de reglementări în următoarele domenii de activitate:

a) Departamentul acces la rețea și autorizare - în domeniul acordării licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și termice produse în cogenerare, în domeniul autorizării electricienilor și al atestării operatorilor economici, în condițiile legii;

b) Departamentul piață de energie - în domeniul emiterii reglementărilor comerciale pentru piața națională de energie electrică, în domeniul armonizării cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieței regionale de energie, în domeniul promovării energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență, în domeniul strategiilor energetice, precum și în domeniul monitorizării pieței energiei electrice;

c) Departamentul prețuri și tarife - în domeniul prețurilor și cantităților de energie electrică și termică pe piața reglementată, în domeniul tarifelor pentru rețeaua de transport, servicii de sistem, rețelele de distribuție, precum și al tarifelor la clienții finali captivi."

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Direcțiile din cadrul ANRE asigură îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în următoarele domenii de activitate:

a) Direcția cooperare internă și internațională - în domeniul relațiilor cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, al relațiilor publice, al relației cu mass-media, al comunicării, al transparenței decizionale;

b) Direcția investigații și arbitraj - în domeniul soluționării divergențelor din domeniul energiei, în condițiile legii, al protecției consumatorilor, precum și în domeniul monitorizării și controlului respectării reglementărilor emise de ANRE;

c) Direcția licențe și atestări - în domeniul acordării, modificării, suspendării sau retragerii de licențe și autorizații de înființare pentru operatorii economici care desfășoară activități reglementate, precum și în domeniul atestării agenților economici și autorizării electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sectorul electroenergetic;

d) Direcția reglementări tehnice - în domeniul elaborării reglementărilor tehnice privind funcționarea instalațiilor de producere, transport și distribuție a energiei electrice;

e) Direcția reglementări comerciale - în domeniul elaborării reglementărilor privind organizarea, funcționarea și dezvoltarea pieței naționale de energie electrică și în domeniul armonizării cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieței regionale de energie electrică;

f) Direcția tarife de rețea - în domeniul elaborării procedurilor și metodologiilor de calcul al tarifelor aferente rețelelor de transport și de distribuție, precum și stabilirea acestor tarife;

g) Direcția prețuri de producere și de furnizare - în domeniul elaborării procedurilor și metodologiilor de calcul al prețurilor energiei electrice produse și vândute pe piața reglementată, ale energiei electrice vândute la clienții finali captivi, precum și stabilirea acestor prețuri;

h) Direcția monitorizare piață - în domeniul urmăririi comportamentului participanților în piața de energie electrică și al analizei indicatorilor de concurență."

5. Anexa la Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, privind structura organizatorică a ANRE, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Președintele Autorității Naționale
de Reglementare în
Domeniul Energiei,
Nicolae Opriș
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Sereș

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.847.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

                          -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                          -Numărul maxim de posturi = 110,  -
                          -exclusiv președintele,       -
                          -vicepreședintele și reglementatorii-
                          L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
    - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¬
    |                    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ |
    |                    -Comitetul de- |
    |           -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-reglementare- |
    |           -  PREȘEDINTE  -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- |
    |           L¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-        |
    |               +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
    |               +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬      -
    |               +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬     |   -      -
    |      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -   -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬|-¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬
    |      -Vicepreședinte+¦¦¦+   -3 Reglementatori-|- Cabinet - - Consiliul -
    |      L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-  -   -        -|-președinte- -consultativ-
    |         -      -   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-|L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
    L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -
             -      +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
             -      -   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬
             -      -   -Serviciul resurse umane-  -Serviciul juridic-
             -      -   - și securitatea muncii -  -         -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -      -   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
- Serviciul financiar +¦+      +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -  -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -  -Departamentul acces la- -Departamentul prețuri- -Departamentul piață-
-Serviciul administrativ+¦+  - rețea și autorizare - -   și tarife   - -  de energie   -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -  L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -      - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-    Serviciul    +¦+      - - Direcția licențe și - - -   Direcția tarife   - - -Direcția reglementări-
-managementul calității - -      +¦+   atestări    - +¦+    de rețea     - +¦+   comerciale   -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -      - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -      - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-Serviciul administrare +¦+      - -Direcția reglementări- - -  Direcția prețuri de  - - -Direcția monitorizare-
-   bază de date   - -      L¦+    tehnice    - L¦+producere și de furnizare- L¦+    piață    -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -       L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-Direcția investigații--Direcția cooperare internă-
-   și arbitraj   --  și internațională   -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...