Parlamentul României

Legea nr. 9/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 54 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 2 septembrie 2005, cu următoarea modificare:

- La articolul I, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin fondurile structurale și de coeziune poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, funcționari publici."

Art. II. -

Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va propune spre aprobare Guvernului structurile din cadrul ministerului care gestionează asistența comunitară acordată prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum și normele de acordare a drepturilor salariale prevăzute la art. 2.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 11 ianuarie 2006.

Nr. 9.

;
se încarcă...