Președintele României

Decretul nr. 16/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranță a acumulărilor cu folosință piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanță C și D

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranță a acumulărilor cu folosință piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanță C și D și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

București, 10 ianuarie 2006.

Nr. 16.

;
se încarcă...