Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii -
SECȚIUNEA a 3-a
Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 40. -

Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuții referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor:

a) dispun delegarea judecătorilor și detașarea judecătorilor și procurorilor, în condițiile legii; Doctrină (1)

b) numesc în funcții de conducere judecătorii și procurorii, în condițiile legii și ale regulamentului;

c) examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție privind numirea în funcție a judecătorilor în cadrul Curții;

d) analizează îndeplinirea condițiilor legale de către judecătorii stagiari și procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alți juriști care au fost admiși la concursul de intrare în magistratură, de către judecătorii și procurorii înscriși la concursul de promovare și de către judecătorii și procurorii propuși pentru numirea în funcții de conducere;

e) soluționează contestațiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, constituite în condițiile legii;

f) iau măsuri pentru soluționarea sesizărilor primite de la justițiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor și procurorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

g) propun Președintelui României numirea în funcție și revocarea din funcție a președintelui, vicepreședintelui și președinților de secții ai Înaltei Curți de Casație și Justiție;

h) avizează propunerea ministrului justiției de numire și revocare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, a adjuncților acestora, a procurorilor șefi secție din aceste parchete, precum și a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a adjunctului acestuia;

i) aprobă transferul judecătorilor și procurorilor; Jurisprudență, Doctrină (1)

j) dispun suspendarea din funcție a judecătorilor și procurorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

k) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament. Jurisprudență

Art. 41. - Jurisprudență

Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuții referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor:

a) aprobă înființarea și desființarea secțiilor curților de apel, ale instanțelor din circumscripțiile acestora, precum și înființarea sediilor secundare ale instanțelor judecătorești și circumscripțiilor acestora, în condițiile legii;

b) aprobă propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție de înființare și desființare a secțiilor în cadrul parchetelor;

c) avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor;

d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se soluționează în municipiul București numai de anumite instanțe, cu respectarea competenței materiale prevăzute de lege;

e) la propunerea președinților curților de apel, stabilesc numărul vicepreședinților curților de apel, ai tribunalelor și ai tribunalelor specializate, precum și judecătoriile la care funcționează un vicepreședinte;

f) la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, după caz, aprobă numărul adjuncților procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum și parchetele de pe lângă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutați de adjuncți;

g) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament.

Art. 42. - Jurisprudență

(1) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii încuviințează percheziția, reținerea sau arestarea preventivă a judecătorilor și a magistraților-asistenți. Jurisprudență

(2) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii încuviințează percheziția, reținerea sau arestarea preventivă a procurorilor.

(3) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (2) privind percheziția și reținerea nu se aplică în caz de infracțiune flagrantă.

Art. 43. - Jurisprudență

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numește și promovează magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Transferarea judecătorilor, pentru aceleași considerente, se face la cererea celor interesați, decizia aparținând secției pentru judecători aConsiliului Superior al Magistraturii [art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004]. Potrivit art. 61 din Legea nr. 303/2004, judecătorii pot trece în funcția de procuror, iar procurorii în funcția de judecător, decizia aparținând secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii care, în caz de aprobare, face opropunere nouă Președintelui României. Acesta nu poate refuza numirea în noua funcție decât motivat. Aceeași lege reglementează, alături de transfer, și delegarea și detașarea judecătorilor (art. 57-59), care se dispun de către secția pentru judecători aConsiliului Superior al Magistraturii [art. 40 lit. a) din Legea nr. 317/2004]. Delegarea și detașarea se pot face numai cu acordul scris al judecătorului în cauză. [ Mai mult... ] 

.....
    Transferarea judecătorilor, pentru aceleași considerente, se face la cererea celor interesați, decizia aparținând secției pentru judecători aConsiliului Superior al Magistraturii [art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004]. Potrivit art. 61 din Legea nr. 303/2004, judecătorii pot trece în funcția de procuror, iar procurorii în funcția de judecător, decizia aparținând secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii care, în caz de aprobare, face opropunere nouă Președintelui României. Acesta nu poate refuza numirea în noua funcție decât motivat. Aceeași lege reglementează, alături de transfer, și delegarea și detașarea judecătorilor (art. 57-59), care se dispun de către secția pentru judecători aConsiliului Superior al Magistraturii [art. 40 lit. a) din Legea nr. 317/2004]. Delegarea și detașarea se pot face numai cu acordul scris al judecătorului în cauză. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Structura Consiliului Superior al Magistraturii
Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Dispoziții comune
Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...