Art 6 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea Consiliului Superior al Magistraturii - Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii -
Art. 6.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Judecătorii și procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuți la art. 3 lit. a), sunt aleși în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor. Doctrină (2)

(2) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor și ale procurorilor se stabilește de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 317/2004 instituie oprocedură detaliată privitoare la modul de organizare aadunărilor generale amagistraților și de alegere efectivă amembrilor Consiliului Superior al Magistraturii (art. 6-21). În procedura de desemnare acandidaților și de alegere amembrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt legal constituite în prezența acel puțin două treimi din numărul judecătorilor sau, după caz, al procurorilor în funcție, inclusiv cei delegați sau detașați de la alte instanțe sau parchete. Adunările generale sunt prezidate de magistratul cu cea mai mare vechime în magistratură, care nu și-a depus candidatura pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. [ Mai mult... ] 

.....
    Observăm că alcătuirea celor două secții este stabilită de așa manieră încât să realizeze oreprezentare cât mai democratică atuturor categoriilor de magistrații. Alegerea magistraților în Consiliul Superior al Magistraților se realizează în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor, respectiv ale procurorilor [art. 6 alin. (1) din Legea nr. 317/2004]. Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor și ale procurorilor se stabilește de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea aIII-a, și pe pagina de Internet aConsiliului Superior al Magistraturii. [ Mai mult... ] 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Deși din text ar rezulta că sunt adunări generale comune, ale judecătorilor și procurorilor, în realitate, așa cum prevede art. 6 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, alegerile se fac în adunările generale ale judecătorilor și în adunările generale ale procurorilor. Cu ocazia modificării legii în anul 2005 s-a eliminat din art. 7 alin. (1) cerința pentru candidați de aavea „o vechime de cel puțin 6 ani în funcția de magistrat”, ceea ce, desigur, mai ales la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea, poate facilita alegerea unor membri cu mai puțină experiență și mai ușor de manipulat, mai ales în secții, cărora li s-au multiplicat atribuțiile. Eliminarea acestei cerințe apare cu atât mai nepotrivită, cu cât, în cazul secretarului general și al inspectorilor din cadrul Inspecției judiciare, se cere ovechime de cel puțin 8 ani în magistratură [art. 60 alin. (2) și art. 61 alin. (3)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Structura Consiliului Superior al Magistraturii
Art 4 Structura Consiliului Superior al Magistraturii
Art 5 Structura Consiliului Superior al Magistraturii
Art 6 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 7 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 8 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 9 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 10 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 11 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 12 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 13 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 14 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 15 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 16 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...