Art 30 Dispoziții comune | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii - Dispoziții comune -
Art. 30.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul și obligația de a se sesiza și din oficiu pentru a apăra judecătorii și procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independența sau imparțialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputația profesională a judecătorilor și procurorilor. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Judecătorul sau procurorul care consideră că independența, imparțialitatea sau reputația profesională îi este afectată în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, după caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau poate dispune orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii. Jurisprudență

(3) Consiliul Superior al Magistraturii asigură respectarea legii și a criteriilor de competență și etică profesională în desfășurarea carierei profesionale a judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și ale secțiilor acestuia, referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor, se exercită cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 303/2004*) privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 304/2004**) privind organizarea judiciară, republicată. Jurisprudență

*) Legea nr. 303/2004 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005.

**) Legea nr. 304/2004 este republicată la pag. 1-21.

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Menirea esențială aConsiliului Superior al Magistraturii este aceea „de aapăra judecătorii și procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independența sau imparțialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea”. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputația profesională ajudecătorilor și procurorilor (art. 30 din Legea nr. 317/2004). El asigură respectarea legii și acriteriilor de competență și etică profesională în desfășurarea carierei profesionale ajudecătorilor și procurorilor. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Legea Consiliului Superior al Magistraturii, elaborată în spiritul noilor reguli constituționale, stabilește că acesta asigură respectarea legii și acriteriilor de competență și etică profesională în desfășurarea carierei profesionale amagistraților a se vedea art. 30 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 20 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 21 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 22 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 23 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 24 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 25 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 26 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 27 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 28 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 29 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 30 Dispoziții comune
Art 31 Dispoziții comune
Art 32 Dispoziții comune
Art 33 Dispoziții comune
Art 34 Dispoziții comune
Art 35 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 36 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 37 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 38 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 39 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 40 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...