Art 23 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii -
Art. 23.
-

(1) Consiliul Superior al Magistraturii funcționează ca organ cu activitate permanentă. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau în plen sau în secții, potrivit atribuțiilor care revin acestora. Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfășoară activitate permanentă.

(3) Președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercită activitatea de judecător sau procuror. Judecătorii și procurorii aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii își suspendă activitatea de judecător, respectiv de procuror, referitoare la prezența judecătorilor în complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire penală de către procurori. La încetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activității își reiau activitatea de judecător sau procuror. Doctrină (1)

(4) Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii aflați în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activității de judecător sau procuror pentru perioada rămasă până la terminarea mandatului. Opțiunea se exprimă în scris, la președintele Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*).

(5) Funcțiile de conducere deținute de judecătorii sau procurorii aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept la data publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii ce dețin o funcție de conducere la instanțe ori parchete, la data intrării în vigoare a prezentei legi*), pot opta pentru suspendarea din funcția de conducere respectivă în condițiile alin. (3).

(6) Perioada în care judecătorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în aceste funcții.

*) A se vedea Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Una dintre precizările legale cele mai semnificative ale legii organice este cea consacrată în art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004. Potrivit acestui text: „Consiliul Superior al Magistraturii funcționează ca organ cu activitate permanentă. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau în plen sau în secții, potrivit atribuțiilor care revin acestora”. Prima parte atextului este cea care ne sugerează câteva consi- derații particulare. Constituirea unui „guvern” al magistraturii cu activitate permanentă reprezintă osoluție promovată și în alte țări democratice. Ea este menită să-i confere Consiliului Superior al Magistraturii caracterul unui organism apt să se concentreze asupra tuturor problemelor cu care se confruntă justiția românească. [ Mai mult... ] 

.....
    Un organism cu activitate permanentă își poate păstra, cu mai multă ușurință, propria sa independență și, în același timp, să fie garantul independenței justiției. Potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercită activitatea de judecător sau procuror. De asemenea, potrivit aceluiași text, judecătorii și procurorii aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii își suspendă activitatea de judecător, respectiv de procuror referitoare la prezența judecătorilor în complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire penală de către procurori. La încetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activității își reiau activitatea de judecător sau procuror. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 13 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 14 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 15 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 16 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 17 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 18 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 19 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 20 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 21 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 22 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 23 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 24 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 25 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 26 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 27 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 28 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 29 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 30 Dispoziții comune
Art 31 Dispoziții comune
Art 32 Dispoziții comune
Art 33 Dispoziții comune
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...