Art 46 Conducerea instanțelor judecătorești | Lege 304/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Curțile de apel, tribunalele, tribunalele specializate și judecătoriile - Conducerea instanțelor judecătorești -
Art. 46.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești iau măsuri pentru organizarea și buna funcționare a instanțelor pe care le conduc și, după caz, a instanțelor din circumscripțiile acestora, asigură și verifică respectarea obligațiilor statutare și a regulamentelor de către judecători și personalul auxiliar de specialitate. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Verificările efectuate personal de președinți sau vicepreședinți ori prin judecători anume desemnați trebuie să respecte principiile independenței judecătorilor și supunerii lor numai legii, precum și autoritatea de lucru judecat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Principiul independenței judecătorului își găsește aplicare numai în activitatea de judecată. Sub aspect organizatoric și administrativ judecătorii sunt subordonați organelor de conducere judiciară. De asemenea, legea nu exclude un control asupra modului de îndeplinire aobligațiilor ce revin judecătorilor, dar acest control are un caracter particular și limitat. Într-adevăr, potrivit art. 46 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, președinții și vicepreședinții instanțelor iau măsuri pentru organizarea și buna funcționare ainstanțelor pe care le conduc și, după caz, ainstanțelor din circumscripțiile acestora, asigură și verifică respectarea obligațiilor statutare și aregulamentelor de către judecători și personalul auxiliar de specialitate. Controlul menționat nu se răsfrânge însă asupra legalității și temeiniciei hotărârilor judecătorești. Spre aînlătura orice echivoc în această privință, art. 46 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 dispune că: „Verificările efectuate personal de președinți sau vicepreședinți ori, după caz, prin judecători inspectori trebuie să respecte principiile independenței judecătorilor și supunerii lor numai legii, precum și autoritatea de lucru judecat”. [ Mai mult... ] 

.....
    Principiul independenței judecătorului își găsește aplicare numai în activitatea de judecată. Sub aspect organizatoric și administrativ judecătorii sunt subordonați organelor de conducere judiciară. De asemenea, legea nu exclude un control asupra modului de îndeplinire aobligațiilor ce revin judecătorilor, dar acest control are un caracter particular și limitat. Într-adevăr, potrivit art. 46 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, președinții și vicepreședinții instanțelor iau măsuri pentru organizarea și buna funcționare ainstanțelor pe care le conduc și, după caz, ainstanțelor din circumscripțiile acestora, asigură și verifică respectarea obligațiilor statutare și aregulamentelor de către judecători și personalul auxiliar de specialitate. Controlul menționat nu se răsfrânge însă asupra legalității și temeiniciei hotărârilor judecătorești. Spre aînlătura orice echivoc în această privință, art. 46 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 dispune că: „Verificările efectuate personal de președinți sau vicepreședinți ori, după caz, prin judecători inspectori trebuie să respecte principiile independenței judecătorilor și supunerii lor numai legii, precum și autoritatea de lucru judecat”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 304/2004:
Art 36 Organizarea curților de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate și a judecătoriilor
Art 37 Organizarea curților de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate și a judecătoriilor
Art 38 Organizarea curților de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate și a judecătoriilor
Art 39 Organizarea curților de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate și a judecătoriilor
Art 40 Organizarea curților de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate și a judecătoriilor
Art 41 Organizarea curților de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate și a judecătoriilor
Art 42 Organizarea curților de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate și a judecătoriilor
Art 43 Conducerea instanțelor judecătorești
Art 44 Conducerea instanțelor judecătorești
Art 45 Conducerea instanțelor judecătorești
Art 46 Conducerea instanțelor judecătorești
Art 47 Conducerea instanțelor judecătorești
Art 48 Conducerea instanțelor judecătorești
Art 49 Conducerea instanțelor judecătorești
Art 50 Conducerea instanțelor judecătorești
Art 51 Conducerea instanțelor judecătorești
Art 52 Completele de judecată
Art 53 Completele de judecată
Art 54 Completele de judecată
Art 55 Completele de judecată
Art 56 Instanțele militare
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Abaterile disciplinare ale magistraților. Obstrucționarea activității de inspecție a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...