Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VI Delegarea, detașarea și transferul CAPITOLUL VIII Magistrații asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție

TITLUL II Cariera judecătorilor și procurorilor -
CAPITOLUL VII
Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror

Art. 62. - Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcție în următoarele cazuri: Practică judiciară (4)

a) când a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa prin ordonanță sau rechizitoriu; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (5), Derogări (1), Practică judiciară (6), Reviste (3)

b) când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să-și exercite funcția în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(2) Suspendarea din funcție a judecătorilor și procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4)

(3) În perioada suspendării din funcție, judecătorului și procurorului nu i se plătesc drepturile salariale. Această perioadă nu constituie vechime în magistratură. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (1), Reviste (1)

(4) În perioada suspendării din funcție, judecătorului sau procurorului nu îi sunt aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și 8. Modificări (1), Practică judiciară (3)

Art. 63. - Modificări (1), Practică judiciară (3)

(1) În cazul prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunică de îndată judecătorului sau procurorului și conducerii instanței sau parchetului unde acesta funcționează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcție. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal față de judecător sau procuror, suspendarea din funcție încetează, iar acesta este repus în situația anterioară, i se plătesc drepturile bănești de care a fost lipsit pe perioada suspendării din funcție și i se recunoaște vechimea în magistratură pentru această perioadă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (5), Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 64. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) În cazul prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate, la sesizarea președintelui instanței sau a conducătorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din funcție se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate, numită în condițiile art. 14 alin. (2) lit. e). Practică judiciară (1), Reviste (1)

(2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize, poate hotărî încetarea suspendării și repunerea în funcție a judecătorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, propune eliberarea din funcție potrivit legii. Reviste (1)

(3) În perioada suspendării, judecătorului sau procurorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. Practică judiciară (1)

Art. 65. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (14), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Judecătorii și procurorii sunt eliberați din funcție în următoarele cazuri: Practică judiciară (6)

a) demisie; Practică judiciară (1)

b) pensionare, potrivit legii; Referințe (1), Practică judiciară (18)

c) transfer într-o altă funcție, în condițiile legii; Puneri în aplicare (1)

d) incapacitate profesională; Reviste (1), Doctrină (1)

e) ca sancțiune disciplinară; Practică judiciară (1), Doctrină (1)

f) condamnarea definitivă a judecătorului sau procurorului pentru o infracțiune; Modificări (2), Derogări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (3)

g) încălcarea dispozițiilor art. 7;

h) nepromovarea examenului prevăzut la art. 33 alin. (14); Modificări (1)

i) neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), c) și e). Modificări (2), Practică judiciară (1)

(2) Eliberarea din funcție a judecătorilor și procurorilor se dispune prin decret al Președintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1), Practică judiciară (12)

(3) Trecerea în rezervă sau în retragere a judecătorilor și procurorilor militari se face în condițiile legii, după eliberarea din funcție de către Președintele României. În caz de pensionare sau de transfer, eliberarea din funcție se face după trecerea în rezervă sau, după caz, în retragere. Practică judiciară (1)

(4) Eliberarea din funcție a judecătorilor stagiari și a procurorilor stagiari se face de Consiliul Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(5) În cazul în care judecătorul sau procurorul cere eliberarea din funcție prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia să devină efectivă, dacă prezența judecătorului sau procurorului este necesară. Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

(6) Judecătorul sau procurorul eliberat din funcție din motive neimputabile își păstrează gradul profesional dobândit în ierarhia instanțelor sau a parchetelor. Practică judiciară (11)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...