Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Răspunderea judecătorilor și procurorilor -
CAPITOLUL II
Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor

Art. 98. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (3), Practică judiciară (9), Doctrină (2)

(1) Judecătorii și procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiul justiției. Practică judiciară (27), Reviste (14), Doctrină (1)

(2) Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor militari poate fi angajată numai potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 99. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (29), Reviste (11), Doctrină (1), Proceduri (1), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

Constituie abateri disciplinare: Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

a) încălcarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere, declarațiile de interese, incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii; Practică judiciară (20), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

b) intervențiile pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii, precum și imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror; Practică judiciară (7)

c) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu; Practică judiciară (2), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

d) nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (237)

e) nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor; Doctrină (1)

f) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces; Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

g) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu; Practică judiciară (14), Reviste (7), Hotărâri judecătorești

h) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, dacă fapta nu constituie infracțiune; Modificări (1), Practică judiciară (17)

i) efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (49), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

j) absențele nemotivate de la serviciu, în mod repetat; Practică judiciară (5), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

k) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, avocați, experți, martori sau justițiabili; Practică judiciară (5)

l) neîndeplinirea obligației privind transferarea normei de bază la instanța sau parchetul la care funcționează; Practică judiciară (3)

m) nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor; Modificări (1), Practică judiciară (3), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

n) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor în condițiile legii. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Art. 100. - Modificări (1), Practică judiciară (56), Reviste (17), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Sancțiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor și procurorilor, proporțional cu gravitatea abaterilor, sunt: Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

a) avertismentul; Practică judiciară (31), Caută hotărâri judecătorești

b) diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni; Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la o instanță sau la un parchet, situate în circumscripția aceleiași curți de apel ori în circumscripția aceluiași parchet de pe lângă aceasta; Modificări (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

d) excluderea din magistratură. Practică judiciară (19), Caută hotărâri judecătorești

Art. 101. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (1)

Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 100 se aplică de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Puneri în aplicare (1)

Mergi la:
Incompatibilități și interdicții
Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Judecătorii stagiari și procurorii stagiari
Numirea judecătorilor și procurorilor
Formarea profesională continuă și evaluarea periodică a judecătorilor și procurorilor
Promovarea judecătorilor și procurorilor și numirea în funcțiile de conducere
Delegarea, detașarea și transferul
Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror
Magistrații asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Dispoziții generale
Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...