Delegarea, detașarea și transferul | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cariera judecătorilor și procurorilor -
CAPITOLUL VI
Delegarea, detașarea și transferul Puneri în aplicare (1)

Art. 57. - Jurisprudență

(1) În cazul în care o judecătorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate funcționa normal din cauza absenței temporare a unor judecători, existenței unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, președintele curții de apel, la propunerea președintelui respectivei instanțe din circumscripția acelei curți de apel, poate delega judecători de la alte instanțe din circumscripția menționată, cu acordul scris al acestora. Puneri în aplicare (1)

(2) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale și tribunale specializate în circumscripția altei curți de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea președintelui curții de apel în circumscripția căreia se cere delegarea și cu avizul președintelui curții de apel unde aceștia funcționează. Modificări (1)

(3) Delegarea judecătorilor curților de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea președintelui curții de apel.

(4) Delegarea în funcții de conducere a judecătorilor de la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcției prin numire în condițiile prezentei legi. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(5) Delegarea în funcțiile de conducere de la Înalta Curte de Casație și Justiție a judecătorilor de la această instanță se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la propunerea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an și poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de zile. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegați, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcții de conducere, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(8) Delegarea procurorilor poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de zile. Modificări (2), Jurisprudență

(9) Pe perioada delegării judecătorii și procurorii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcția în care sunt delegați. Când salariul și celelalte drepturi bănești prevăzute pentru funcția în care este delegat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta își păstrează indemnizația de încadrare lunară și celelalte drepturi bănești. Jurisprudență

Art. 58. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detașarea judecătorilor și procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanțe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Ministerul Justiției sau la unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități publice, în orice funcții, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituții. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Durata detașării este cuprinsă între 6 luni și 3 ani. Detașarea se prelungește o singură dată, pentru o durată de până la 3 ani, în condițiile prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) În perioada detașării, judecătorii și procurorii își păstrează calitatea de judecător sau procuror și beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detașat. Când salariul și celelalte drepturi bănești prevăzute pentru funcția în care este detașat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta își păstrează indemnizația de încadrare lunară și celelalte drepturi bănești. Jurisprudență

(4) Perioada detașării constituie vechime în funcția de judecător sau procuror.

(5) După încetarea detașării, judecătorul sau procurorul revine în funcția deținută anterior. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 59. - Modificări (1), Reviste (1)

Detașarea nu se poate face la instanțe sau parchete de nivel superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcționeze potrivit legii. Puneri în aplicare (1)

Art. 60. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Transferul judecătorilor și procurorilor de la o instanță la altă instanță sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituție publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 61. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) La cererea motivată, judecătorii pot fi numiți în funcția de procuror, iar procurorii, în funcția de judecător, prin decret al Președintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta lege. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Pentru numirea în funcțiile prevăzute la alin. (1), candidații vor susține un interviu în fața secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul procurorilor care solicită numirea ca judecători și, respectiv, a secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul judecătorilor care solicită numirea ca procuror. Jurisprudență

(3) Președintele României nu poate refuza numirea în funcțiile prevăzute la alin. (1) decât motivat, aducând la cunoștință Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Transferarea judecătorilor, pentru aceleași considerente, se face la cererea celor interesați, decizia aparținând secției pentru judecători aConsiliului Superior al Magistraturii [art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004]. Potrivit art. 61 din Legea nr. 303/2004, judecătorii pot trece în funcția de procuror, iar procurorii în funcția de judecător, decizia aparținând secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii care, în caz de aprobare, face opropunere nouă Președintelui României. Acesta nu poate refuza numirea în noua funcție decât motivat. Aceeași lege reglementează, alături de transfer, și delegarea și detașarea judecătorilor (art. 57-59), care se dispun de către secția pentru judecători aConsiliului Superior al Magistraturii [art. 40 lit. a) din Legea nr. 317/2004]. Delegarea și detașarea se pot face numai cu acordul scris al judecătorului în cauză. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Noțiuni și principii
Incompatibilități și interdicții
Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Judecătorii stagiari și procurorii stagiari
Numirea judecătorilor și procurorilor
Formarea profesională continuă și evaluarea periodică a judecătorilor și procurorilor
Promovarea judecătorilor și procurorilor și numirea în funcțiile de conducere
Delegarea, detașarea și transferul
Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror
Magistrații asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Dispoziții generale
Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Reviste:
Modificări legislative necesare pentru o reală independență a puterii judecătorești
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Legătura indisolubilă dintre reputația profesională a unui magistrat și gradul său profesional
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 588/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
;
se încarcă...