Art 64 Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cariera judecătorilor și procurorilor - Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror -
Art. 64.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) În cazul prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate, la sesizarea președintelui instanței sau a conducătorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din funcție se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate, numită în condițiile art. 14 alin. (2) lit. e). Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize, poate hotărî încetarea suspendării și repunerea în funcție a judecătorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, propune eliberarea din funcție potrivit legii. Reviste (1)

(3) În perioada suspendării, judecătorului sau procurorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 303/2004, în redactarea sa inițială, consacra și unele derogări de la normele de drept comun. Astfel, potrivit art. 64 din Legea nr. 303/2004, magistrații puteau fi menținuți în funcție până la împlinirea vârstei de 68 ani, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea președintelui curții de apel sau, după caz, aprocurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, apreședintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, aprocurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori aprocurorului general al Departamentului Național Anticorupție. În prezent, art. 83 din Legea nr. 303/2004 dispune, în termeni categorici, ca judecătorii și procurorii de la toate instanțele, precum și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) nu pot fi menținuți în funcție după împlinirea vârstei de pensionare prevăzută de lege. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Suspendarea judecătorilor, deși, așa cu am arătat, nu este prevăzută de textul constituțional, este tot ogaranție ainamovibilității. Tocmai de aceea ea se dispune tot de Secția pentru judecători aConsiliului Superior al Magistraturii, în condițiile stabilite de art. 62-64 din Legea nr. 303/2004 [art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Art 54 Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și numirea în funcțiile de conducere din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetului Național Anticorupție
Art 55 Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și numirea în funcțiile de conducere din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetului Național Anticorupție
Art 56 Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și numirea în funcțiile de conducere din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetului Național Anticorupție
Art 57 Delegarea, detașarea și transferul
Art 58 Delegarea, detașarea și transferul
Art 59 Delegarea, detașarea și transferul
Art 60 Delegarea, detașarea și transferul
Art 61 Delegarea, detașarea și transferul
Art 62 Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror
Art 63 Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror
Art 64 Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror
Art 65 Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror
Art 66 Magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Art 67 Magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Art 68 Magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Art 69 Magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Art 70 Magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Art 71 Magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Art 72 Magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Art 73 Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor
Art 74 Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea (II)
8. Acțiune în răspundere civilă delictuală formulată împotriva procurorului. Condiții și efecte
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...