Art 5 Incompatibilități și interdicții | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Incompatibilități și interdicții -
Art. 5.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) Funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent și asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Judecătorii și procurorii sunt obligați să se abțină de la orice activitate legată de actul de justiție în cazuri care presupun existența unui conflict între interesele lor și interesul public de înfăptuire a justiției sau de apărare a intereselor generale ale societății, cu excepția cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoștință, în scris, colegiului de conducere al instanței sau conducătorului parchetului și s-a considerat că existența conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparțială a atribuțiilor de serviciu. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul auxiliar de specialitate sunt obligați să dea, anual, o declarație pe propria răspundere în care să menționeze dacă soțul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcție sau desfășoară o activitate juridică ori activități de investigare sau cercetare penală, precum și locul de muncă al acestora. Declarațiile se înregistrează și se depun la dosarul profesional. Referințe (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    O incompatibilitate fundamentală este prevăzută de lege în privința activităților desfășurate de magistrați. În acest sens art. 125 alin. (3) și art. 132 alin. (2) din Constituție dispune în termeni categorici că funcțiile de judecător și de procuror sunt incompatibile cu „orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior”. Această incompatibilitate este consacrată, în termeni parțial asemănători, și în art. 5 din Legea nr. 303/2004. De remarcat însă faptul că acest din urmă text extinde această incompatibilitate și cu privire la magistrații-asistenți și la asistenții judiciari. Pe de altă parte, Legea nr. 303/2004 exceptează de la incompatibilitatea menționată și personalul de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dispoziția constituțională [art. 124 alin. (3)] este reluată în art. 5 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, care se referă însă și la procurori, magistrații asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și asistenții judiciari (care participă la judecarea conflictelor de muncă și de asigurări sociale) și exceptează, în plus, funcțiile de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri. Pe de altă parte, deși art. 124 alin. (3) care consacră compatibilitatea între funcția de judecător și cea din învățământul superior nu prevede nicio restricție și nici nu trimite la lege, care să stabilească anume condiționări, Legea nr. 303/2004 stabilește că norma de bază trebuie să fie la instanța la care funcționează. Neîndeplinirea obligației de transferare anormei de bază la instanță constituie, potrivi art. 99 lit. e), abatere disciplinară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Art 1 Noțiuni și principii
Art 2 Noțiuni și principii
Art 3 Noțiuni și principii
Art 4 Noțiuni și principii
Art 5 Incompatibilități și interdicții
Art 6 Incompatibilități și interdicții
Art 7 Incompatibilități și interdicții
Art 8 Incompatibilități și interdicții
Art 9 Incompatibilități și interdicții
Art 10 Incompatibilități și interdicții
Art 11 Incompatibilități și interdicții
Art 12 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 13 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 14 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 15 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Reviste:
Funcția legiuitoare a Curții Constituționale: o bătălie cotidiană pentru putere între instituțiile statului. Examen critic al Deciziei nr. 262 din 5 mai 2016
Regimul incompatibilităților impus judecătorilor Curții Constituționale
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Principiul imparțialității și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
20 de ani de regim constituțional, legal și legitim al pensiilor de serviciu ale judecătorilor (1997-2017)
4. Cerere de recuzare întemeiată pe dispozițiile art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) C. proc. civ. Condiții de admisibilitate în raport cu prevederile art. 200 C. proc. civ.
Ipoteze de lucru privind pensia de serviciu la care sunt îndreptățiți foștii magistrați judecători și procurori
Eliminarea impozitului asupra pensiilor sub 7.000 lei (99,9% din pensii) și confiscarea a ½ din pensiile de serviciu și din cele militare mai mari de 10.000 lei. Neconstituționalitatea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, în procedură de urgență, la 18 septembrie 2019
Răspunderea disciplinară a magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Analiza principiului imparțialității, efectuată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Ipotezele avute în vedere de Curtea de la Strasbourg
Standarde actuale privind calitatea, integritatea și păstrarea secretului profesional în activitatea judecătorului și a avocatului român în înfăptuirea actului de justiție în domeniul penal
Reformă și antireformă în învățământul juridic românesc
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...