Art 4 Noțiuni și principii | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Noțiuni și principii -
Art. 4.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (12)

(1) Judecătorii și procurorii sunt obligați ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremația legii, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor și să participe la formarea profesională continuă. Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

(2) Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Ideea este reluată de Legea nr. 304/2004 care, în art. 2 alin. (1), dispune că justiția este egală pentru toți, în art. 7 alin. (1) prevede că toate persoanele sunt egale în fața legii, fără privilegii și fără discriminări și în art. 7 alin. (2) care stabilește că justiția se înfăptuiește în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenență politică, avere sau origine ori condiție socială sau de orice alte criterii discriminatorii. De asemenea, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 stabilește pentru judecători și procurori obligația de aasigura un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare. În sfârșit, art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, prevede că principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării sunt garantate și prin dreptul la un tratament egal în fața instanțelor judecătorești și aoricărui alt organ jurisdicțional. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Art 1 Noțiuni și principii
Art 2 Noțiuni și principii
Art 3 Noțiuni și principii
Art 4 Noțiuni și principii
Art 5 Incompatibilități și interdicții
Art 6 Incompatibilități și interdicții
Art 7 Incompatibilități și interdicții
Art 8 Incompatibilități și interdicții
Art 9 Incompatibilități și interdicții
Art 10 Incompatibilități și interdicții
Art 11 Incompatibilități și interdicții
Art 12 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 13 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 14 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Reviste:
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
Obligații deontologice ale judecătorilor și avocaților. Consecințele încălcării acestora
4. Cerere de recuzare întemeiată pe dispozițiile art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) C. proc. civ. Condiții de admisibilitate în raport cu prevederile art. 200 C. proc. civ.
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (II)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (I)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Principiul imparțialității și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Legile justiției. Puterea judecătorească se exercită de judecători și procurori?! O confuzie "durabilă", indusă, multianual în societate: "magistratul procuror/magistratul judecător"
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Limitele puterii judecătorești
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...