Art 14 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Cariera judecătorilor și procurorilor - Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor -
Art. 14.
- Referințe (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (13), Doctrină (1)

(1) Admiterea la Institutul Național al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparenței și egalității, exclusiv pe bază de concurs. Referințe în jurisprudență (1)

(2) La concursul pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii se poate înscrie persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (15), Doctrină (1)

a) are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu; Referințe în jurisprudență (2)

b) este licențiată în drept; Referințe în jurisprudență (2)

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

d) cunoaște limba română; Referințe în jurisprudență (1)

e) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției. Comisia medicală se numește prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului sănătății. Modificări (3), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:

   Art 4   Noțiuni și principii

   Art 5   Incompatibilități și interdicții

   Art 6   Incompatibilități și interdicții

   Art 7   Incompatibilități și interdicții

   Art 8   Incompatibilități și interdicții

   Art 9   Incompatibilități și interdicții

   Art 10   Incompatibilități și interdicții

   Art 11   Incompatibilități și interdicții

   Art 12   Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor

   Art 13   Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor

   Art 14   Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor

   Art 15   Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor

   Art 16   Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor

   Art 17   Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor

   Art 18   Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor

   Art 19   Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor

   Art 20   Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor

   Art 21   Judecătorii stagiari și procurorii stagiari

   Art 22   Judecătorii stagiari și procurorii stagiari

   Art 23   Judecătorii stagiari și procurorii stagiari

   Art 24   Judecătorii stagiari și procurorii stagiari
Reviste:
Răspunderea civilă a magistraților în contextul legislației actuale
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
Abaterile disciplinare ale magistraților. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. Principiul independenței și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanței sau al parchetului ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod grav sau repetat a dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Reflectarea principiului repartizării aleatorii și a principiului continuității completului de judecată în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Lipsa totală a motivării hotărârilor judecătorești sau a actelor judiciare ale procurorului, în condițiile legii. Motivarea hotărârilor judecătorești - garanție implicită a desfășurării procedurii unui proces echitabil, reglementată de art. 6 par. 1 din Convenție
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (I)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile (I)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Obstrucționarea activității de inspecție a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...