Art 106 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 106.
- Referințe (1), Jurisprudență

Consiliul Superior al Magistraturii aprobă, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:

a) Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfășurare a concursului de admitere și a examenului de absolvire, precum și media minimă de admitere și de absolvire a Institutului Național al Magistraturii; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

b) Regulamentul Institutului Național al Magistraturii; Puneri în aplicare (1)

c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfășurare și media minimă de promovare a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari; Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

d) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

e) Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor și atestare a rezultatelor obținute; Puneri în aplicare (1)

f) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor; Puneri în aplicare (3)

g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor; Puneri în aplicare (2)

h) Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

i) Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 303/2004 determină și conținutul examenului de capacitate. Potrivit art. 28 din Legea nr. 303/2004, examenul de capacitate constă în verificarea cunoștințelor teoretice și practice prin probe scrise și orale. Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituționale ale statului de drept, instituțiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară și Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Probele cu caracter practic constau în soluționarea de spețe și întocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecători și procurori, în funcție de specificul activității acestora. În legătură cu determinarea materiilor juridice de concurs, remarcăm omai mare flexibilitate alegiuitorului actual. Vechea reglementare determina materiile (drept civil, drept penal, drept comercial, drept procesual, drept constituțional și organizare judecătorească) ce trebuiau să formeze conținutul examenului de capacitate. Și de data aceasta detalierea corespunzătoare ainstituțiilor de drept ce urmează să formeze obiectul examenului de capacitate se va face prin Regulamentul de organizare aacestui examen [art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Art 96 Dispoziții generale
Art 97 Dispoziții generale
Art 98 Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Art 99 Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Art 100 Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Art 101 Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Art 102 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 103 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 104 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 105 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 106 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 107 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
Art IV "
Art V "
Art VI "
Art VII "
Art VIII "
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...