Art 106 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 105 Dispoziții tranzitorii și finale Art 107 Dispoziții tranzitorii și finale

TITLUL V Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 106.
- Referințe (1), Practică judiciară (1)

Consiliul Superior al Magistraturii aprobă, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:

a) Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfășurare a concursului de admitere și a examenului de absolvire, precum și media minimă de admitere și de absolvire a Institutului Național al Magistraturii; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

b) Regulamentul Institutului Național al Magistraturii; Puneri în aplicare (1)

c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfășurare și media minimă de promovare a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari; Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

d) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

e) Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor și atestare a rezultatelor obținute; Puneri în aplicare (1)

f) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor; Puneri în aplicare (1)

g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor; Puneri în aplicare (1)

h) Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

i) Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...