Art 10 Incompatibilități și interdicții | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Incompatibilități și interdicții -
Art. 10.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Judecătorii și procurorii nu își pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfășurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Judecătorii și procurorii nu pot să dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul cărora își exercită funcția și nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Judecătorilor și procurorilor le este permis să pledeze, în condițiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenților și descendenților, ale soților, precum și ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar și în asemenea situații însă judecătorilor și procurorilor nu le este îngăduit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influența soluția instanței de judecată sau a parchetului și trebuie să evite a se crea aparența că ar putea influența în orice fel soluția. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Interdicții însemnate sunt consacrate și în art. 10 din Legea nr. 303/2004. Potrivit acestui text: „(1) Judecătorii și procurorii nu își pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfășurare sau asupra unor cauze cu care afost sesizat parchetul. (2) Judecătorii și procurorii nu pot să dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul cărora își exercită funcția și nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Raportându-ne la legislația națională, desigur dispoziția din art. 21 alin. (3) al Constituției revizuite în anul 2003 constituie un evident progres față de forma inițială aLegii fundamentale. Dar, dispoziția constituțională nu este suficientă pentru ași asigura transpunerea în practică aprincipiului. Singura „concretizare” atextului constituțional ogăsim în Legea nr. 304/2004 în art. 10.În Legea nr. 303/2004 se stabilește totuși prin art. 99 lit. e) că nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile adispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate acauzelor constituie abatere disciplinară, iar la lit. i) legea califică ca atare și efectuarea lucrărilor cu întârziere, din motive imputabile. Potrivit art. 13 din Codul deontologic al magistraților, aceștia sunt datori să depună diligența necesară în vederea îndeplinirii cu celeritate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înăuntrul unor termene rezonabile, alucrărilor ce le revin conform repartizării. În sfârșit, în Codul de procedură civilă nu este consacrat, în mod expres, principiul celerității. Există însă texte care urmăresc acest obiectiv: amânarea judecății în temeiul înțelegerii părților se poate încuviința osingură dată [art. 155, alin. (1)]; instanța va putea da un singur termen pentru lipsa de apărare, temeinic motivată [art. 156, alin. (1)]; pronunțarea se poate amâna pentru un termen care nu poate fi mai mare de 7 zile, iar redactarea hotărârii trebuie să se facă în termen de cel mult 30 de zile de la pronunțare [art. 260 alin. (1) și art. 264 alin. (1)] etc. Pe de altă parte, codul prevede uneori că judecata se face de urgență și cu precădere [de exemplu: art. 402 alin. (1) – contestația la executare, art. 581 alin. (3) – ordonanța președințială, art. 592 alin. (2) – sechestrul asigurător, art. 674 alin. (3) – acțiunile posesorii]. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Interdicții însemnate sunt consacrate și în art. 10 din Legea nr. 303/2004. Potrivit acestui text: „(1) Judecătorii și procurorii nu își pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfășurare sau asupra unor cauze cu care afost sesizat parchetul. (2) Judecătorii și procurorii nu pot să dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul cărora își exercită funcția și nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Art 1 Noțiuni și principii
Art 2 Noțiuni și principii
Art 3 Noțiuni și principii
Art 4 Noțiuni și principii
Art 5 Incompatibilități și interdicții
Art 6 Incompatibilități și interdicții
Art 7 Incompatibilități și interdicții
Art 8 Incompatibilități și interdicții
Art 9 Incompatibilități și interdicții
Art 10 Incompatibilități și interdicții
Art 11 Incompatibilități și interdicții
Art 12 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 13 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 14 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 15 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 16 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 17 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 18 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 19 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Art 20 Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Reviste:
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile (I)
Impactul judiciar al unora din noile instituții și prevederi ale Codului de procedură civilă în perspectiva simplificării procesului civil. Necesitatea dezbaterii și a sugestiilor de lege ferenda
Considerații privind aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016 în practica judiciară
Răspunderea disciplinară a magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Analiza principiului imparțialității, efectuată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Ipotezele avute în vedere de Curtea de la Strasbourg
O modificare în Legea nr. 303/2004. Defăimare
Standarde actuale privind calitatea, integritatea și păstrarea secretului profesional în activitatea judecătorului și a avocatului român în înfăptuirea actului de justiție în domeniul penal
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...