Art 1 Noțiuni și principii | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Noțiuni și principii -
Art. 1.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2)

Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, a ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Potrivit art. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată38: „Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, aordinii de drept, precum și adrepturilor și libertăților cetățenilor”. 
    38 M.Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Cât privește rolul Ministerului Public, dispoziția constituțională înscrisă în art. 131 alin. (1) afost reluată de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 și de art. 1 din Legea nr. 303/2004.În vederea realizării acestor obiective, art. 63 lit. a) -j) din Legea nr. 304/2004 stabilește atribuțiile Ministerului Public, dintre care redăm cu titlu de exemplu: efectuează urmărirea penală în cazurile și în condițiile prevăzute de lege și participă, potrivit legii, la soluționarea conflictelor prin mijloace alternative; conduce și supraveghează activitatea de cercetare penală apoliției judiciare, conduce și controlează activitatea altor organe de cercetare penală; sesizează instanțele judecătorești pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii; exercită acțiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege; participă, în condițiile legii, la ședințele de judecată; exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile prevăzute de lege; apără drepturile și interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție, ale dispăruților și ale altor persoane, în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Art 1 Noțiuni și principii
Art 2 Noțiuni și principii
Art 3 Noțiuni și principii
Art 4 Noțiuni și principii
Art 5 Incompatibilități și interdicții
Art 6 Incompatibilități și interdicții
Art 7 Incompatibilități și interdicții
Art 8 Incompatibilități și interdicții
Art 9 Incompatibilități și interdicții
Art 10 Incompatibilități și interdicții
Art 11 Incompatibilități și interdicții
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Inducerea în eroare a organelor judiciare. Aspecte de deontologie profesională privind activitatea judecătorilor și avocaților
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Regimul juridic al independenței judecătorilor constituționali
Despre justiție, privită din perspectiva filosofiei dreptului și a sociologiei juridice
Examen comparativ asupra răspunderii patrimoniale a statului și a magistraților pentru erorile judiciare
Legile justiției. Puterea judecătorească se exercită de judecători și procurori?! O confuzie "durabilă", indusă, multianual în societate: "magistratul procuror/magistratul judecător"
Răspunderea civilă a magistraților în contextul legislației actuale
Analiză comparativă între răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești și răspunderea disciplinară a judecătorilor
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...