Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu - CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL V Sancțiuni PRIM MINISTRU CĂLIN POPESCU TĂRICEANU →

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 17. - Modificări (2), Practică judiciară (1)

Metodologia de calcul a contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-k) se stabilește prin ordin al autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Structura organizatorică a Administrației Fondului se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare. Practică judiciară (1)

Art. 19. - Modificări (3)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 20. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 18 și ale art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...