Art 5 Administrarea Fondului pentru mediu | Ordonanță de urgență 196/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Administrarea Fondului pentru mediu -
Art. 5.
-

(1) Comitetul de avizare are următoarea componență: Modificări (3)

a) trei reprezentanți, la nivel de secretar de stat și de director general sau director din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului; Modificări (2)

b) doi reprezentanți, la nivel de secretar de stat și de director general sau director din cadrul autorității publice centrale pentru economie și comerț, împuterniciți prin ordin al ministrului;

c) un reprezentant la nivel de secretar de stat sau director din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, împuternicit prin ordin al ministrului;

d) câte un reprezentant la nivel de director general sau director, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort, din cadrul autorității publice centrale pentru sănătate, autorității publice centrale pentru finanțe publice, autorității publice centrale pentru transporturi, construcții și turism, autorității publice centrale pentru administrație și interne; Modificări (3)

e) un reprezentant al confederației patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta;

f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;

g) președintele Administrației Fondului.

(2) Președintele Comitetului de avizare este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autorității publice centrale pentru protecția mediului, iar vicepreședinte este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autorității publice centrale pentru economie și comerț. Modificări (1)

(3) Comitetul de avizare analizează și aprobă prin vot: Modificări (2), Practică judiciară (3)

a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare, aprobare și finanțare a proiectelor;

b) planul anual de lucru, inclusiv categoriile de proiecte eligibile pentru finanțare;

c) proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;

d) modalitățile de susținere financiară a proiectelor și, după caz, dobânda cu care se acordă finanțările rambursabile. Modificări (1)

(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv secretarii de stat, primesc o indemnizație de participare pentru activitatea desfășurată în cadrul ședințelor acestuia, în cuantumul și în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Fondului. Modificări (1)

Mergi la:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Administrarea Fondului pentru mediu
Art 4 Administrarea Fondului pentru mediu
Art 5 Administrarea Fondului pentru mediu
Art 6 Administrarea Fondului pentru mediu
Art 7 Administrarea Fondului pentru mediu
Art 8 Administrarea Fondului pentru mediu
Art 9 Veniturile Fondului pentru mediu
Art 10 Veniturile Fondului pentru mediu
Art 11 Veniturile Fondului pentru mediu
Art 12 Veniturile Fondului pentru mediu
Art 13 Destinația Fondului pentru mediu
Art 14 Destinația Fondului pentru mediu
Art 15 Sancțiuni

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...