Art 86 Atribuții și răspunderi ale altor autorități centrale și locale | Ordonanță de urgență 195/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 85 Atribuții și răspunderi ale altor autorități centrale și locale Art 87 Atribuții și răspunderi ale altor autorități centrale și locale

CAPITOLUL XIV Atribuții și răspunderi - Secțiunea a 2-a Atribuții și răspunderi ale altor autorități centrale și locale -
Art. 86.
-

Autoritatea publică centrală în domeniile economiei și comerțului are următoarele atribuții: Practică judiciară (2)

a) elaborează politica și strategiile aplicabile în domeniul propriu de activitate în conformitate cu legislația privind protecția mediului;

b) elaborează și aplică la nivel național strategia de exploatare a resurselor minerale, în concordanță cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

c) elaborează politica în domeniul reciclării și valorificării deșeurilor industriale;

d) dezvoltă și promovează legislația privind protecția mediului din domeniile specifice de competență;

e) colaborează cu alte autorități publice centrale la elaborarea mecanismelor financiare pentru stimularea utilizării tehnologiilor curate;

f) colaborează la elaborarea și promovarea normelor care asigură implementarea cerințelor privind prevenirea și controlul integrat al poluării pentru anumite categorii de activități industriale;

g) încurajează introducerea sistemelor de management de mediu și a etichetei ecologice;

h) promovează norme și asigura implementarea acestora în domeniul substanțelor și preparatelor periculoase;

i) exercită controlul de specialitate în domeniul activităților prevăzute de art. 24-28.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...