Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1443/2005 privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, structuri sanitare și salarizare nr. E.N. 4.448 din 25 noiembrie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Blocul operator reprezintă o structură de sine stătătoare care este nominalizată în structura organizatorică a unității sanitare cu paturi, cu personalitate juridică.

Art. 2. -

(1) Blocul operator grupează toate sălile de operații necesare diverselor specialități chirurgicale.

(2) În funcție de numărul de paturi chirurgicale pentru unele secții (compartimente) se pot prevedea săli de operații proprii în afara blocului operator centralizat.

(3) În funcție de mărimea și structura medicală a spitalului, blocul operator centralizat poate grupa 2-10 săli de operație.

(4) În spitalele mari și în spitalele multiprofilate se pot organiza mai multe blocuri operatorii distincte și specializate, amplasate mai aproape de secțiile chirurgicale.

Art. 3. -

(1) Blocul operator va fi coordonat de un medic în specialități chirurgicale, desemnat de directorul general.

(2) Medicul coordonator asigură utilizarea sălilor de operații care compun blocul operator în program continuu, 24 de ore din 24.

(3) Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone definite pentru blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată și zona aseptică.

Art. 4. -

Medicul coordonator prestează această activitate în cadrul programului de la norma de bază și nu este salarizat suplimentar.

Art. 5. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică și unitățile sanitare cu paturi, cu personalitate juridică, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 23 decembrie 2005.

Nr. 1.443.

;
se încarcă...