Parlamentul României

Legea nr. 402/2005 privind înființarea comunei Adășeni prin reorganizarea comunei Avrămeni, județul Botoșani

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează comuna Adășeni, județul Botoșani, având în componență satele Adășeni și Zoițani, prin reorganizarea comunei Avrămeni.

(2) Reședința comunei Adășeni se stabilește în satul Adășeni.

Art. 2. -

(1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Avrămeni are în componență satele: Avrămeni, Aurel Vlaicu, Dimitrie Cantemir, Ichimeni, Panaitoaia, Timuș și Tudor Vladimirescu.

(2) Reședința comunei Avrămeni rămâne în satul Avrămeni.

Art. 3. -

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Adășeni, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Avrămeni.

Art. 4. -

(1) Consiliul Județean Botoșani și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Botoșani și cu Consiliul Local al Comunei Avrămeni, repartizează veniturile și cheltuielile bugetului pe anul 2005 și patrimoniul actual al comunei Avrămeni între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Adășeni se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul județului Botoșani.

(3) Bugetul comunei Adășeni pe anul 2005 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Botoșani.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Avrămeni și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Adășeni.

Art. 5. -

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale în comuna nou-înființată potrivit art. 1 se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. -

Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Avrămeni funcționează în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 decembrie 2005.

Nr. 402.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...