Dispoziții finale | Lege 389/2005

Acesta este un fragment din Legea calului nr. 389/2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 35. -

Anexa nr. 4 "Unitățile care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, se completează după cum urmează:

"

- Autoritatea Hipică Națională (sursa de finanțare: venituri proprii și venituri de la bugetul de stat)". Modificări (1)

Art. 36. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Națională din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Art. 37. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea calului nr. 389/2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 389/2005:
Dispoziții generale
Organizarea creșterii cabalinelor
Atribuții și competențe ale Autorității Hipice Naționale
Drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline
Autorizarea hergheliilor, avizarea înființării asociațiilor de crescători de cabaline pe rase și a altor unități și aprobarea activităților cu impact în creșterea și ameliorarea cabalinelor
Finanțarea Autorității Hipice Naționale
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...