Guvernul României

Hotărârea nr. 1845/2005 privind aprobarea concesionării unor activități din domeniul ameliorării și reproducției animalelor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2006 până la 22 octombrie 2006, fiind abrogat prin Hotărâre 1454/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă concesionarea activităților de control oficial al performanțelor de producție la speciile bovine, ovine și caprine, de organizare a însămânțărilor artificiale și aprovizionare cu materiale necesare desfășurării reproducției la specia bovine, de producere a materialului seminal de vier, berbec și țap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Concesionarea activităților de interes public prevăzute la alin. (1) se face de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Domeniilor Statului, în fiecare județ în parte.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Vasile Lupu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.845.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...