Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora - RNTR 4

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora, ale art. 5 alin. (2) lit. k) și alin. (3) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementările privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora - RNTR 4, prevăzute în anexa care face parte intregrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Certificatele de omologare și certificatele de certificare pentru produse și materiale de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, emise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, își păstrează valabilitatea până la data expirării.

Art. 3. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 8 decembrie 2005.

Nr. 2.135.

ANEXĂ

REGLEMENTĂRI
privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de
exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de
introducere pe piață a acestora - RNTR 4

;
se încarcă...