Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 2119/2005 privind interzicerea desfășurării unor activități de către angajații Autorității Navale Române

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere recomandările Comisiei de evaluare Peer Review a Comisiei Europene din luna august 2005 și concluziile Raportului comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene pentru România pe anul 2005,

în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (2) și ale art. 264 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 5 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Pe timpul cât își desfășoară activitatea în cadrul Autorității Navale Române, angajaților acestei instituții le este interzis:

a) să efectueze, în calitate de membri de echipaj cu contract de muncă, voiaje pe navele comerciale maritime sau de navigație interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează;

b) să încheie contracte de muncă sau de colaborare cu societățile comerciale care desfășoară activități de transport naval;

c) să desfășoare activități de consultanță juridică și auditare în conformitate cu prevederile convențiilor și codurilor internaționale la societățile comerciale care desfășoară activități de transport naval.

Art. 2. -

Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie abatere disciplinară și se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 3. -

Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 6 decembrie 2005.

Nr. 2.119.

;
se încarcă...