Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 2100/2005 privind aprobarea Reglementării tehnice Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE 033-05

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementarea tehnică "Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor", indicativ NE 033-05, elaborată de Search Corporation, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.156 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 198/2005 privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor", indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 și nr. 439 bis din 24 mai 2005, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 30 noiembrie 2005.

Nr. 2.100.

;
se încarcă...