Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1826/2005 pentru stabilirea competențelor privind evaluarea și valorificarea metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor confiscate, intrate definitiv în proprietatea privată a statului, depozitate la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, republicată,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Evaluarea și valorificarea metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor confiscate, intrate definitiv în proprietatea privată a statului, depozitate la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, intră în competența Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu respectarea procedurii prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, republicată.

Art. 2. -

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București suportă cheltuielile ocazionate de valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1, inclusiv cele ocazionate de inventarierea bunurilor la preluarea lor în tezaurul Trezoreriei Statului, la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, și de expertizarea obiectelor din metale prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, din sumele colectate în contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată", conform art. 25, 26 și 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, republicată.

Art. 3. -

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Nicolae Ivan,
secretar de stat

București, 2 decembrie 2005.

Nr. 1.826.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...