Ministerul Culturii și Cultelor

Ordinul nr. 2406/2005 privind stabilirea condițiilor de preluare de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a stocului de marcaje holografice existent la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza dispozițiilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Stocul de marcaje holografice deținute de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, aprobate conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 94/2005 și neeliberate până la data de 18 decembrie 2005, se preia la aceeași dată de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor la prețul la care au fost achiziționate de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România.

Art. 2. -

În vederea preluării, stocul prevăzut la art. 1 se inventariază de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, iar preluarea se efectuează pe baza unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între părți, în care se menționează numărul și seriile marcajelor holografice preluate, precum și numărul și seria facturii fiscale emise de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România.

Art. 3. -

Sumele care se fac venit la Fondul cultural național se calculează, se rețin și se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor potrivit dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 45/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, și ale art. 18 din secțiunea a 6-a a cap. I din Ordonanța Guvernului ~nr. 10/2005~ privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea ~nr. 146/2005~, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

În termen de 30 de zile de la predarea stocului de marcaje holografice către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România va prezenta un raport privind activitatea de eliberare a marcajelor holografice pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 45/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, și data de 18 decembrie 2005.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 13 decembrie 2005.

Nr. 2.406.

;
se încarcă...