Art 82 Cercetarea științifică în învățământul superior | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Învățământul superior - Cercetarea științifică în învățământul superior -
Art. 82.
- Modificări (1)

(1) Veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior, realizate din contracte de cercetare științifică, de proiectare, de consultanță sau de expertiză, precum și din contracte pentru alte servicii științifice sau didactice, se evidențiază în conturi distincte la bănci comerciale, în condițiile legii. Aceste venituri se utilizează, cu acordul responsabilului de contract și cu avizul rectorului, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare și de activități didactice, precum și pentru plata personalului care a executat contractul. Baza materială este constituită din obiecte ca: mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale de orice fel. Aceste obiecte pot fi cumpărate în timpul desfășurării contractului sau după predarea lucrării și după încasarea banilor.

(2) Din veniturile prevăzute la alin. (1) se mai pot finanța următoarele categorii de cheltuieli: burse de cercetare și instruire, informare și documentare, taxe pentru participarea ca membru în organisme, organizații și instituții de profil, organizarea și/sau participarea la manifestări cultural-științifice interne și internaționale, editarea de carte didactică și de specialitate.

(3) Veniturile realizate și neutilizate la finele anului se reportează cu aceeași destinație în anul următor.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 72 Învățământul postuniversitar
Art 73 Învățământul postuniversitar
Art 74 Învățământul postuniversitar
Art 75 Învățământul postuniversitar
Art 76 Învățământul postuniversitar
Art 77 Învățământul postuniversitar
Art 78 Învățământul postuniversitar
Art 79 Învățământul postuniversitar
Art 80 Cercetarea științifică în învățământul superior
Art 81 Cercetarea științifică în învățământul superior
Art 82 Cercetarea științifică în învățământul superior
Art 83 Structura instituțiilor de învățământ superior
Art 84 Structura instituțiilor de învățământ superior
Art 85 Structura instituțiilor de învățământ superior
Art 86 Structura instituțiilor de învățământ superior
Art 87 Structura instituțiilor de învățământ superior
Art 88 Structura instituțiilor de învățământ superior
Art 89 Autonomia universitară
Art 90 Autonomia universitară
Art 91 Autonomia universitară
Art 92 Autonomia universitară
;
se încarcă...