Art 73 Învățământul postuniversitar | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Învățământul superior - Învățământul postuniversitar -
Art. 73.
-

(1) Doctoratul este o formă superioară de învățământ și cercetare.

(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată.

(3) Conducătorii de doctorat pot fi profesori universitari titulari, asociați sau consultanți ori academicieni, având titlul de doctor. Dreptul de a conduce doctoratul este avizat nominal de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, la propunerea instituțiilor organizatoare, și este conferit prin ordin al ministrului educației naționale. Jurisprudență

(4) Doctoratul este organizat, cu și fără frecvență, în instituțiile de învățământ superior aprobate de Ministerul Educației Naționale, la propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

(5) Doctoratul se încheie cu o teză susținută public și evaluată de o comisie de specialiști aprobată de senatul instituției de învățământ superior organizatoare. Comisia este alcătuită dintr-un președinte, conducătorul de doctorat și din trei referenți oficiali, specialiști cu activitate științifică deosebită, cu titlu de doctor în domeniu, profesori universitari, conferențiari universitari, academicieni, cercetători științifici principali gradul I, din țară sau din străinătate, dintre care cel puțin 2 nu funcționează în instituția organizatoare a doctoratului. Pentru activitatea depusă referenții oficiali sunt plătiți potrivit normelor stabilite de Ministerul Educației Naționale.

(6) Titlul științific de doctor se acordă de către instituția organizatoare și se confirmă de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, la propunerea comisiilor de specialitate. Pe baza ordinului ministrului educației naționale instituția organizatoare eliberează diploma de doctor.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 63 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 64 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 65 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 66 Învățământul universitar de lungă durată
Art 67 Învățământul universitar de lungă durată
Art 68 Învățământul universitar de lungă durată
Art 69 Învățământul universitar de lungă durată
Art 70 Învățământul postuniversitar
Art 71 Învățământul postuniversitar
Art 72 Învățământul postuniversitar
Art 73 Învățământul postuniversitar
Art 74 Învățământul postuniversitar
Art 75 Învățământul postuniversitar
Art 76 Învățământul postuniversitar
Art 77 Învățământul postuniversitar
Art 78 Învățământul postuniversitar
Art 79 Învățământul postuniversitar
Art 80 Cercetarea științifică în învățământul superior
Art 81 Cercetarea științifică în învățământul superior
Art 82 Cercetarea științifică în învățământul superior
Art 83 Structura instituțiilor de învățământ superior
;
se încarcă...