Art 60 Organizarea învățământului universitar | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Învățământul superior - Organizarea învățământului universitar -
Art. 60.
- Referințe în jurisprudență (6)

(1) Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme: de zi, seral, cu frecvență redusă și la distanță. Formele de învățământ seral, cu frecvență redusă și la distanță pot fi organizate de instituțiile de învățământ superior care au cursuri de zi. Referințe în jurisprudență (15)

(2) Durata studiilor în învățământul universitar seral și în cel cu frecvență redusă este mai mare cu un an decât cea prevăzută pentru învățământul de zi. Durata studiilor în învățământul universitar la distanță se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Diplomele și certificatele de studii eliberate de instituțiile de învățământ superior, în condițiile legii, pentru aceeași specializare sunt echivalente, indiferent de forma de învățământ absolvită. Referințe în jurisprudență (7)

(4) Nomenclatorul specializărilor și al grupelor de specializări se stabilește de Ministerul Educației Naționale împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu consultarea Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare, a instituțiilor de învățământ superior și a altor factori interesați.

(5) Absolvenții cu diplomă de licență pot urma o a doua specializare, în condițiile stabilite în Carta universitară.

(6) Absolvenții cu diplomă ai colegiilor universitare pot urma o a doua specializare în cadrul învățământului universitar de scurtă durată, în condițiile stabilite în Carta universitară.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 50 Unități conexe ale învățământului preuniversitar
Art 51 Învățământul postliceal
Art 52 Învățământul postliceal
Art 53 Învățământul postliceal
Art 54 Învățământul postliceal
Art 55 Învățământul superior
Art 56 Învățământul superior
Art 57 Organizarea învățământului universitar
Art 58 Organizarea învățământului universitar
Art 59 Organizarea învățământului universitar
Art 60 Organizarea învățământului universitar
Art 61 Organizarea învățământului universitar
Art 62 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 63 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 64 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 65 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 66 Învățământul universitar de lungă durată
Art 67 Învățământul universitar de lungă durată
Art 68 Învățământul universitar de lungă durată
Art 69 Învățământul universitar de lungă durată
Art 70 Învățământul postuniversitar
;
se încarcă...