Art 59 Organizarea învățământului universitar | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Învățământul superior - Organizarea învățământului universitar -
Art. 59.
-

(1) Pot participa la admiterea în învățământul universitar absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat. Organizarea admiterii este de competența fiecărei instituții de învățământ superior, pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educației Naționale. Admiterea se poate organiza în două sesiuni.

(2) Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut în unul din ultimii 2 ani de studii distincții la olimpiade școlare internaționale, la concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, au dreptul de a se înscrie în învățământul universitar fără susținerea admiterii. Modificări (2)

(3) Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut, în cel puțin unul din ultimii 2 ani de studii, premii la olimpiade școlare, la concursuri artistice sau sportive, de nivel național sau pe grupe de țări, pot fi admiși în învățământul universitar, conform criteriilor generale stabilite de Ministerul Educației Naționale și criteriilor specifice elaborate de senatele universitare.

(4) În învățământul universitar de stat condițiile de admitere, rețeaua și cifrele de școlarizare se fac publice cu cel puțin 6 luni înainte de începerea anului universitar.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 49 Unități conexe ale învățământului preuniversitar
Art 50 Unități conexe ale învățământului preuniversitar
Art 51 Învățământul postliceal
Art 52 Învățământul postliceal
Art 53 Învățământul postliceal
Art 54 Învățământul postliceal
Art 55 Învățământul superior
Art 56 Învățământul superior
Art 57 Organizarea învățământului universitar
Art 58 Organizarea învățământului universitar
Art 59 Organizarea învățământului universitar
Art 60 Organizarea învățământului universitar
Art 61 Organizarea învățământului universitar
Art 62 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 63 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 64 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 65 Învățământul universitar de scurtă durată
Art 66 Învățământul universitar de lungă durată
Art 67 Învățământul universitar de lungă durată
Art 68 Învățământul universitar de lungă durată
Art 69 Învățământul universitar de lungă durată
;
se încarcă...