Art 51 Învățământul postliceal | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sistemul național de învățământ - Învățământul postliceal -
Art. 51.
- Modificări (3)

(1) Învățământul postliceal de stat se organizează de Ministerul Educației Naționale, din proprie inițiativă sau la cererea agenților economici și a altor instituții interesate.

(2) Nomenclatorul specializărilor și al grupelor de specializări se stabilește de Ministerul Educației Naționale, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la propunerea factorilor interesați.

(3) Școlarizarea în cadrul acestui tip de învățământ este finanțată de solicitanți, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care asigură școlarizarea.

(4) Școlile de maiștri sunt școli postliceale.

(5) Învățământul postliceal are o durată de 1-3 ani.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 41 Învățământul special
Art 42 Învățământul special
Art 43 Învățământul special
Art 44 Învățământul special
Art 45 Învățământul special
Art 46 Învățământul special
Art 47 Unități conexe ale învățământului preuniversitar
Art 48 Unități conexe ale învățământului preuniversitar
Art 49 Unități conexe ale învățământului preuniversitar
Art 50 Unități conexe ale învățământului preuniversitar
Art 51 Învățământul postliceal
Art 52 Învățământul postliceal
Art 53 Învățământul postliceal
Art 54 Învățământul postliceal
Art 55 Învățământul superior
Art 56 Învățământul superior
Art 57 Organizarea învățământului universitar
Art 58 Organizarea învățământului universitar
Art 59 Organizarea învățământului universitar
Art 60 Organizarea învățământului universitar
Art 61 Organizarea învățământului universitar
;
se încarcă...