Art 172 Baza materială și finanțarea învățământului de stat | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Baza materială și finanțarea învățământului de stat -
Art. 172.
- Jurisprudență

(1) Elevii și studenții de la cursurile de zi din învățământul de stat pot beneficia de burse de performanță, de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

(2) Elevii și studenții pot beneficia de burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum și de credite pentru studiu acordate de bănci în condițiile legii.

(3) Bursele acordate elevilor din învățământul preuniversitar se suportă din bugetul de stat.

(4) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social se stabilesc anual, în consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare și în senatele universitare, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi și studenți a activităților școlare și universitare. Bursele de care beneficiază elevii și studenții sunt indexabile. Cuantumul minim al bursei studenților trebuie să acopere cheltuielile de cazare și de masă.

(5) Elevii, studenții și cursanții străini pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

(6) Ministerul Educației Naționale acordă anual un număr de burse pentru doctorat cu durata de 4 ani instituțiilor care organizează această formă de învățământ. Bursele se obțin prin concurs, la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Bursierii, pe perioada bursei, au drepturile și obligațiile profesionale ale unui preparator universitar. Activitatea respectivă constituie vechime în muncă.

(7) Ministerul Educației Naționale acordă anual burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obțin prin concurs organizat la nivel național.

(8) La concursurile pentru obținerea burselor prevăzute la alin. (6) și (7) pot participa studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior de stat și cei ai instituțiilor de învățământ superior particular acreditate.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 162 Formarea continuă a personalului didactic
Art 163 Formarea continuă a personalului didactic
Art 164 Formarea continuă a personalului didactic
Art 165 Formarea continuă a personalului didactic
Art 166 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 167 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 168 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 169 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 170 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 171 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 172 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 173 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 174 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 175 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 176 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 177 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 178 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 179 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 180 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 181 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 182 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...