Art 170 Baza materială și finanțarea învățământului de stat | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Baza materială și finanțarea învățământului de stat -
Art. 170.
- Referințe (1), Jurisprudență

(1) Finanțarea învățământului de stat se face de la bugetul de stat, în limitele a cel puțin 4% din produsul intern brut, în concordanță cu următoarele cerințe: Modificări (2), Jurisprudență

a) considerarea dezvoltării învățământului ca o prioritate națională, pentru pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internaționale;

b) profesionalizarea resurselor umane în concordanță cu diversificarea pieței muncii;

c) dezvoltarea învățământului superior și a cercetării științifice universitare pentru integrare la vârf în viața științifică mondială.

(2) Sistemul de finanțare a învățământului asigură descentralizarea gestionării fondurilor și permite implicarea comunităților locale în alocarea de resurse financiare suplimentare pentru învățământ. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Instituțiile și unitățile de învățământ pot beneficia și de alte surse de venituri dobândite în condițiile legii: venituri proprii, subvenții, donații, sponsorizări și taxe de la persoane juridice și fizice. Veniturile obținute din sursele menționate se gestionează și se utilizează integral la nivelul instituțiilor și unităților respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, fără vărsăminte la bugetul de stat, la bugetele locale și fără a afecta alocațiile bugetare.

(4) Fondurile alocate Ministerului Educației Naționale pentru învățământul preuniversitar se repartizează inspectoratelor școlare care le redistribuie unităților de învățământ din teritoriu prin ordonatorii terțiari de credite subordonați. Jurisprudență

(5) Baza de calcul al fondurilor alocate fiecărei unități și instituții de învățământ reprezintă cuantumul din bugetul de stat care revine unui preșcolar, elev, student sau cursant, în funcție de nivelul și specificul instruirii și de ceilalți indicatori specifici activității în învățământ, în special de cei referitori la calitatea prestației în învățământ.

(6) Învățământului superior i se alocă un fond distinct de cercetare din bugetul global al cercetării științifice. Alocarea fondurilor de finanțare a cercetării se face după criterii competitive, în funcție de prioritățile naționale și de performanțele obținute sau anticipate. Competiția pentru fondurile de finanțare a cercetării este deschisă tuturor instituțiilor de învățământ superior acreditate. Alocarea fondurilor pentru finanțarea cercetării se face de Ministerul Educației Naționale, la propunerea Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior. Consiliul are personal propriu, integrat în Ministerul Educației Naționale. Modificări (1)

(7) Fondurile de investiții pentru obiective noi și dotări cu echipamente se alocă separat, în funcție de prioritățile strategice ale dezvoltării învățământului. Pot beneficia de alocarea acestor fonduri toate unitățile și instituțiile de învățământ acreditate, conform legii.

(8) Execuția bugetară anuală a instituțiilor și unităților de învățământ este publică.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 160 Formarea continuă a personalului didactic
Art 161 Formarea continuă a personalului didactic
Art 162 Formarea continuă a personalului didactic
Art 163 Formarea continuă a personalului didactic
Art 164 Formarea continuă a personalului didactic
Art 165 Formarea continuă a personalului didactic
Art 166 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 167 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 168 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 169 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 170 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 171 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 172 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 173 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 174 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 175 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 176 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 177 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 178 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 179 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 180 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...