Art 169 Baza materială și finanțarea învățământului de stat | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Baza materială și finanțarea învățământului de stat -
Art. 169.
-

(1) Unitățile de învățământ primar și gimnazial din mediul rural și periurban, precum și liceele agricole, agromontane, silvice și pedagogice, care nu au în proprietate terenuri agricole în extravilan, primesc în folosință, pentru constituirea lotului didactic experimental, o suprafață de 1 ha pentru școlile primare, 2 ha pentru școlile gimnaziale, 3 ha pentru liceele pedagogice și minimum 10 ha pentru liceele agricole, agromontane și silvice, în echivalent arabil. Modificări (1)

(2) Loturile experimentale prevăzute la alin. (1) se atribuie, la cerere, unităților școlare respective din terenurile agricole și silvice ce au aparținut școlilor sau, după caz, din fondul de rezervă al localităților, aflat la dispoziția consiliilor locale.

(3) În cazul în care pe teritoriul localității nu există resurse de pământ conform prevederilor alin. (2), suprafețele cuvenite se atribuie în folosință din terenurile aflate în proprietatea autorităților publice locale sau în administrarea Agenției Naționale de Dezvoltare și Amenajare Rurală.

(4) Reconstituirea dreptului de proprietate la unitățile școlare prevăzute la alin. (1), punerea în posesie, precum și eliberarea titlurilor de proprietate se fac de către comisiile locale și județene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 159 Formarea continuă a personalului didactic
Art 160 Formarea continuă a personalului didactic
Art 161 Formarea continuă a personalului didactic
Art 162 Formarea continuă a personalului didactic
Art 163 Formarea continuă a personalului didactic
Art 164 Formarea continuă a personalului didactic
Art 165 Formarea continuă a personalului didactic
Art 166 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 167 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 168 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 169 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 170 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 171 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 172 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 173 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 174 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 175 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 176 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 177 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 178 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 179 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...