Art 167 Baza materială și finanțarea învățământului de stat | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Baza materială și finanțarea învățământului de stat -
Art. 167.
- Modificări (2), Jurisprudență

(1) Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare, asigură, cu sprijinul material al consiliilor locale, administrarea și funcționarea tuturor unităților din învățământul preuniversitar de stat. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Finanțarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparare a unităților din învățământul preuniversitar, precum și a bazei didactico-materiale, cu excepția celor cuprinse la alin. (4) și (5), este asigurată prioritar de către consiliile locale din bugetele locale, precum și din resursele proprii ale respectivelor unități. Decontarea cheltuielilor alocate din bugetele locale se face de către consiliile locale, în baza documentației prezentate de unitățile școlare. Jurisprudență

(3) Unitățile de învățământ special, cluburile, taberele, palatele copiilor și casele corpului didactic se finanțează din bugetul Ministerului Educației Naționale. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Ministerul Educației Naționale asigură de la bugetul de stat fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ din unitățile și din instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru deplasări, precum și pentru cheltuieli de dotări cu obiecte de inventar și cărți. Jurisprudență

(5) Ministerul Educației Naționale poate aloca de la buget fonduri pentru finanțarea cheltuielilor curente aferente unor activități extrașcolare, educației copiilor cu deficiențe, perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor didactice și altor acțiuni și activități, în condițiile legii. Jurisprudență

(6) În zonele defavorizate, precum și în situații speciale stabilite prin hotărâre a Guvernului se pot aloca fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a învățământului preuniversitar, precum și pentru alte cheltuieli.

(7) Creditele externe contractate de Ministerul Educației Naționale cu aprobarea Guvernului, precum și dobânzile aferente acestora se rambursează din bugetul de stat.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 157 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 158 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 159 Formarea continuă a personalului didactic
Art 160 Formarea continuă a personalului didactic
Art 161 Formarea continuă a personalului didactic
Art 162 Formarea continuă a personalului didactic
Art 163 Formarea continuă a personalului didactic
Art 164 Formarea continuă a personalului didactic
Art 165 Formarea continuă a personalului didactic
Art 166 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 167 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 168 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 169 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 170 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 171 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 172 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 173 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 174 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 175 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 176 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
Art 177 Baza materială și finanțarea învățământului de stat
;
se încarcă...