Art 151 Personalul din învățământ. Elevi și studenți | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Resurse umane - Personalul din învățământ Elevi și studenți -
Art. 151.
-

(1) Personalul din învățământ este format din personal didactic, personal de cercetare, personal didactic auxiliar și personal administrativ.

(2) Personalul didactic este format din: Referințe în jurisprudență (1)

a) educatoare - în învățământul preșcolar; Modificări (2)

b) învățători - în învățământul primar; Modificări (2)

c) institutori - în învățământul preșcolar și primar;

d) maiștri-instructori - în învățământul gimnazial, profesional, liceal și postliceal; Modificări (1)

e) profesori - în învățământul gimnazial, profesional, liceal și postliceal; Modificări (2)

f) preparatori universitari, asistenți universitari, lectori universitari (șefi de lucrări), conferențiari universitari, profesori universitari și profesori universitari consultanți - în învățământul superior;

g) formatori.

(3) În învățământ poate funcționa personal didactic asociat.

(4) Personalul de cercetare este integrat în catedre, departamente, unități sau centre de cercetare și de microproducție.

(5) În învățământul de toate gradele funcționează personal didactic auxiliar, definit conform Statutului personalului didactic.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 141 Ministerul Educației Naționale și alte organisme de nivel național
Art 142 Inspectoratele școlare
Art 143 Inspectoratele școlare
Art 144 Inspectoratele școlare
Art 145 Conducerea instituțiilor și a unităților învățământului de stat
Art 146 Conducerea instituțiilor și a unităților învățământului de stat
Art 147 Conducerea instituțiilor și a unităților învățământului de stat
Art 148 Evaluarea în învățământ
Art 149 Evaluarea în învățământ
Art 150 Evaluarea în învățământ
Art 151 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 152 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 153 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 154 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 155 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 156 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 157 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 158 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 159 Formarea continuă a personalului didactic
Art 160 Formarea continuă a personalului didactic
Art 161 Formarea continuă a personalului didactic
;
se încarcă...