Art 143 Inspectoratele școlare | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducerea învățământului - Inspectoratele școlare -
Art. 143.
- Jurisprudență

(1) Structura inspectoratelor școlare județene și al municipiului București se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) În structura inspectoratelor școlare din județele cu învățământ și în limbile minorităților naționale sunt cuprinși și inspectori școlari pentru acest învățământ.

(3) Unitățile extrașcolare și unitățile conexe învățământului preuniversitar sunt subordonate inspectoratului școlar. Jurisprudență

(4) Inspectoratul școlar are un consiliu de administrație și un consiliu consultativ. Consiliul de administrație este format din 9-11 membri, dintre care: inspectorul școlar general, inspectorii școlari generali adjuncți, directorul Casei corpului didactic, directorul tehnic-administrativ, contabilul-șef, consilierul juridic al inspectoratului școlar și alți membri. Inspectorul școlar general este președintele de drept al consiliului de administrație. Consiliul consultativ este format din directori de unități de învățământ, din alte cadre didactice de prestigiu, inclusiv din învățământul superior, din reprezentanți ai părinților, ai autorităților locale administrative, ai comunităților religioase, ai agenților economici, precum și din alți parteneri sociali. Președintele consiliului consultativ este ales, prin vot secret, dintre membrii acestuia.

(5) Inspectoratele școlare organizează periodic conferințe județene ale personalului didactic din învățământul preuniversitar, pe specialități, cu rol consultativ, participativ și metodic.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 133 Educația permanentă
Art 134 Educația permanentă
Art 135 Educația permanentă
Art 136 Educația permanentă
Art 137 Bibliotecile din învățământ
Art 138 Bibliotecile din învățământ
Art 139 Bibliotecile din învățământ
Art 140 Ministerul Educației Naționale și alte organisme de nivel național
Art 141 Ministerul Educației Naționale și alte organisme de nivel național
Art 142 Inspectoratele școlare
Art 143 Inspectoratele școlare
Art 144 Inspectoratele școlare
Art 145 Conducerea instituțiilor și a unităților învățământului de stat
Art 146 Conducerea instituțiilor și a unităților învățământului de stat
Art 147 Conducerea instituțiilor și a unităților învățământului de stat
Art 148 Evaluarea în învățământ
Art 149 Evaluarea în învățământ
Art 150 Evaluarea în învățământ
Art 151 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 152 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
Art 153 Personalul din învățământ. Elevi și studenți
;
se încarcă...