Art 135 Educația permanentă | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conținutul învățământului - Educația permanentă -
Art. 135.
-

(1) Persoanele juridice sau fizice pot organiza, în cadrul sistemului de formare continuă, împreună cu unități sau instituții de învățământ ori separat, cursuri de calificare, perfecționare și conversie profesională a adulților, care oferă certificate de competență profesională recunoscute pe piața muncii.

(2) Persoanele juridice pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) numai dacă au prevăzut în statut aceste activități și dacă sunt autorizate de Ministerul Educației Naționale și, după caz, de Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau de alte autorități publice, în baza criteriilor de evaluare stabilite prin regulament aprobat de cele două ministere, cu respectarea standardelor ocupaționale, conform legii. Persoanele fizice pot organiza asemenea activități numai în condițiile autorizării menționate.

(3) Modul de certificare a competențelor profesionale în cadrul sistemului de formare continuă se stabilește de Ministerul Educației Naționale, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în concordanță cu standardele ocupaționale, potrivit legii.

(4) Pe perioada în care urmează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale personalul instituțiilor publice are dreptul la salariu de bază și la celelalte adaosuri la acesta. În cazul în care cursurile sunt organizate în altă localitate decât cea de domiciliu, personalul instituțiilor publice participant la acestea beneficiază și de drepturile cuvenite, potrivit dispozițiilor legale, salariaților instituțiilor publice aflați în delegare.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 125 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 126 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 127 Învățământul preuniversitar
Art 128 Învățământul preuniversitar
Art 129 Învățământul superior
Art 130 Învățământul superior
Art 131 Activitatea extrașcolară
Art 132 Activitatea extrașcolară
Art 133 Educația permanentă
Art 134 Educația permanentă
Art 135 Educația permanentă
Art 136 Educația permanentă
Art 137 Bibliotecile din învățământ
Art 138 Bibliotecile din învățământ
Art 139 Bibliotecile din învățământ
Art 140 Ministerul Educației Naționale și alte organisme de nivel național
Art 141 Ministerul Educației Naționale și alte organisme de nivel național
Art 142 Inspectoratele școlare
Art 143 Inspectoratele școlare
Art 144 Inspectoratele școlare
Art 145 Conducerea instituțiilor și a unităților învățământului de stat
;
se încarcă...