Art 128 Învățământul preuniversitar | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conținutul învățământului - Învățământul preuniversitar -
Art. 128.
-

(1) Planurile-cadru de învățământ și programele școlare pentru învățământul preuniversitar se elaborează de comisiile naționale de specialitate, fiind coordonate și avizate de Consiliul Național pentru Curriculum, și se aprobă de către ministrul educației naționale.

(2) În unitățile de învățământ se utilizează numai manuale școlare aprobate de Ministerul Educației Naționale.

(3) În unitățile de învățământ preuniversitar se pot utiliza manuale alternative. Cadrul didactic are dreptul de a recomanda elevilor un anumit manual, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educației Naționale.

(4) Obiectivele specifice în evaluarea procesului instructiv-educativ pe fiecare nivel de învățământ se stabilesc prin standarde aprobate de Ministerul Educației Naționale.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 118 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 119 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 120 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 121 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 122 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 123 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 124 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 125 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 126 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 127 Învățământul preuniversitar
Art 128 Învățământul preuniversitar
Art 129 Învățământul superior
Art 130 Învățământul superior
Art 131 Activitatea extrașcolară
Art 132 Activitatea extrașcolară
Art 133 Educația permanentă
Art 134 Educația permanentă
Art 135 Educația permanentă
Art 136 Educația permanentă
Art 137 Bibliotecile din învățământ
Art 138 Bibliotecile din învățământ
;
se încarcă...