Art 127 Învățământul preuniversitar | Lege 84/1995

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conținutul învățământului - Învățământul preuniversitar -
Art. 127.
-

(1) Conținutul învățământului preuniversitar este asigurat prin Curriculumul național. Curriculumul național este ansamblul coerent al planurilor-cadru de învățământ, al programelor și al manualelor școlare din învățământul preuniversitar. Acest ansamblu cuprinde o componentă comună pentru toate școlile de același tip și o altă componentă aflată la decizia școlii.

(2) Planurile-cadru de învățământ cuprind disciplinele obligatorii, opționale și facultative, precum și numărul minim și maxim de ore aferent fiecăreia dintre acestea.

(3) Programele școlare stabilesc pentru fiecare disciplină din planul de învățământ obiectivele instructiv-educative și formative ale disciplinei și evidențiază conținuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental și aplicativ, oferind orientări metodologice generale pentru realizarea acestora.

Acesta este un fragment din Legea învățământului nr. 84/1995 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 84/1995:
Art 117 Învățământul particular
Art 118 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 119 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 120 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 121 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 122 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 123 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 124 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 125 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 126 Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale
Art 127 Învățământul preuniversitar
Art 128 Învățământul preuniversitar
Art 129 Învățământul superior
Art 130 Învățământul superior
Art 131 Activitatea extrașcolară
Art 132 Activitatea extrașcolară
Art 133 Educația permanentă
Art 134 Educația permanentă
Art 135 Educația permanentă
Art 136 Educația permanentă
Art 137 Bibliotecile din învățământ
;
se încarcă...