Parlamentul României

Legea nr. 366/2005 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2005 până la 08 februarie 2011, fiind abrogat prin Lege 1/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Pentru persoanele care au depășit vârsta de 18 ani, învățământul de arte și meserii se poate organiza ca învățământ seral sau cu frecvență redusă, în condițiile legii, în unități de învățământ stabilite de inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București."

2. La articolul 36, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru a avea acces în ciclul superior al liceului, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să urmeze și să absolve, în condițiile legii, anul de completare. Anul de completare este organizat, de regulă, ca învățământ de zi. Pentru persoanele care au depășit vârsta de 18 ani, anul de completare se poate organiza ca învățământ seral sau cu frecvență redusă, în unități de învățământ stabilite de inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București."

Art. II. -

Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 13 decembrie 2005.

Nr. 366.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...