Lipsa echivalenței regimului de supraveghere | Lege 237/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Grupuri - Societățile mamă cu sediul central în state terțe -
Art. 162. -
Lipsa echivalenței regimului de supraveghere

(1) Dacă regimul de supraveghere dintr-un stat terț nu este declarat echivalent, inclusiv temporar, sau dacă A.S.F. decide să nu se bazeze pe statul terț în situația prevăzută la art. 16 alin. (32), A.S.F. aplică societăților din statul terț oricare dintre următoarele prevederi:

a) art. 137-153 și art. 157-160, în conformitate cu procedurile aplicabile prevăzute la art. 15-18;

b) una dintre metodele prevăzute la art. 16 alin. (34) și art. 17 alin. (17).

(2) Exclusiv în scopul calculării solvabilității la nivel de grup, societatea-mamă respectă prevederile titlului I cap. V secțiunea a 3-a și una dintre următoarele:

a) SCR determinată în conformitate cu prevederile art. 145, dacă este holding de asigurare sau holding financiar mixt;

b) SCR determinată în conformitate cu principiile prevăzute la art. 146, dacă este societate dintr-un stat terț.

Acesta este un fragment din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 237/2015:
Majorarea de capital de solvabilitate la nivel de grup
Solvabilitatea la nivel de grup a unui holding de asigurare sau a unui holding financiar mixt
Condiții
Cerința de capital de solvabilitate (SCR) și cerința de capital minim (MCR)
Filialele unui holding de asigurare sau ale unui holding financiar mixt
Supravegherea concentrării riscurilor
Supravegherea tranzacțiilor intragrup
Supravegherea sistemului de guvernanță
Solvabilitatea la nivel de grup
Structura grupului
Lipsa echivalenței regimului de supraveghere
Sancțiuni
Infracțiuni
Căi de atac și reguli de procedură
Competențele ASF
Prevederi generale
Măsura tranzitorie privind rata dobânzilor fără risc
Măsura tranzitorie privind rezervele tehnice
Planul pentru respectarea SCR prin utilizarea măsurilor tranzitorii
Măsurile specifice la nivel de grup
Dispoziții generale
;
se încarcă...