Guvernul României

Hotărârea nr. 1766/2005 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2006 până la 01 ianuarie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1825/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2006, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 330 lei (RON) lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2006, reprezentând 1,95 lei (RON)/oră.

Art. 2. -

(1) Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 1.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), salariul de bază sau, după caz, coeficienții de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.

Art. 3. -

Nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit art. 1, nu modifică cuantumul drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă sau prin alte acte normative, în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Art. 4. -

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut de art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, al Inspecției Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și al municipiului București, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 2.346/2004 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2005, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.766.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...