Art 4 | Hotărâre 1766/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1766/2005 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. -

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut de art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, al Inspecției Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și al municipiului București, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1766/2005 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1766/2005:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
;
se încarcă...