Parlamentul României

Legea nr. 106/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 noiembrie 1995 până la 28 iunie 2013, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 80/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, cu următoarele modificări:

1. Articolul 6 alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Vânzarea timbrului judiciar se face de către instituțiile și notarii publici prevăzuți la art. 1 sau prin unități autorizate să vândă timbre fiscale, pe bază de convenție, cu un comision de până la 5% din valoarea acestuia."

2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna funcționare a judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel, Curții Supreme de Justiție, precum și pentru administrarea justiției prin organul de specialitate al administrației publice centrale, pentru achiziționarea de publicații și lucrări de specialitate din țară și din străinătate, de sisteme moderne de informatizare, precum și pentru acordarea de stimulente pentru magistrați, asimilații acestora și personalul auxiliar."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 16 noiembrie 1995.

Nr. 106.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...